НУШ

Презентації авторських концепцій підручників для 7 класу 

Готуємося до викладання літератури у 5-х класах НУШ

Використання онлайн-матеріалів у НУШ: 

безплатний електронний посібник для освітян

Інклюзія під час війни: як підтримати дітей з особливими потребами 

WOW-ефект і уроки смішного читання – як зацікавити дітей книжками 

Інклюзивна освіта

Розвиваємо вміння аналізувати тексти з прийомом критичного мислення ІНСЕРТ 

Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2021/2022 навчальному році

Реформа освіти в початковій школі
Список групового інформування вчителів 1-4 класів
І квартал 2018 р.
Перелік статей з періодичних видань, що надійшли до бібліотеки у І кварталі 2018 року. Сподіваємось, що цей список стане Вам у нагоді.
1.            Гриценко О. Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти на основі роботи творчої групи : [нова українська школа] / О. Гриценко,Т. Юрченко // Початкова школа. – 2018. - № 3. – С. 1-5.
2.            Як видавництво «Літера ЛТД» реалізує формулу НУШ // Початкова школа. – 2018. - № 3. – С. 6-7.
3.            Іванчук Л. Використання медіадидактики на компетентнісно зорієнтованому уроці в початкових класах : [ новітні технології в освіті] // Початкова школа. – 2018. - № 3. – С. 8-10.
4.            Кіщук Н. Системний підхід до формування поняття натурального числа  : [методика навчання] // Початкова школа. – 2018. - № 3. – С. 38-43.
5.            Ковальова В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованої освіти: [ новітні технології в освіті] // Початкова школа. – 2018. - № 2. – С. 1-3.
6.            Савченко О. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти  // Початкова школа. – 2018. - № 1. – С. 1-4.


Електронні ресурси:
1.     Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України: [офіційний веб-портал]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. – Назва з екрана.
2.     Нова Українська школа [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://nus.org.ua . – Назва з екрана.
3.     4 головні статті про те, якою буде Нова українська школа [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/4-golovni-statti-pro-te-yakoyu-bude-nova-ukrayinska-shkola/. – Назва з екрана.
4.     Нова українська школа: порадник для вчителя [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/reform/59430/. – Назва з екрана.Немає коментарів:

Дописати коментар